Projekt Happy

Projekt Happy

Forebyggelse af skader blandt børn og unge i foreningsidrætten

Håndbold - stor risiko for skader

Håndbold er en af de mest populære idrætsgrene i Danmark, men desværre også en af de hyppigste årsager til idrætsskader. Hvert år giver håndbold anledning til 15.000 henvendelser til skadestuen, og skaderne kan have alvorlige konsekvenser for børn og unges fysiske såvel som mentale sundhed. Skader man knæleddets menisk som 15-årig, er risikoen for at udvikle symptomer på artrose allerede som 25-årig seks gange forøget, sammenlignet med et ikke skadet knæ. Desuden kan en skade medføre fravær fra håndbold og dermed også fra de givende fællesskaber, der findes i de danske håndboldklubber. 

Happy Håndbold

Foto: Jan Christensen

Happy Håndbold

Foto: Jan Christensen

Halvdelen af skaderne kan forebygges

Forskning viser, at øvelsesprogrammer kan nedsætte risikoen for skader i håndbold med op til 50 % – hvis altså øvelserne bliver udført. Programmerne er dog ofte udviklet og testet i eliteprægede miljøer blandt voksne spillere. Dette kan give udfordringer for anvendelse af programmerne på ungdomshold, hvor træneren typisk er frivillig, og skal udfylde mange roller, udover at stå for håndboldtræningen. 

Vi ønsker at gøre skadesforebyggende træning tilgængelig for alle børn og unge håndboldspillere, uanset niveau. Derfor vil vi forsøge at omsætte forskningen på området til brugbare og virkelighedsnære, skadesforebyggende indsatser, målrettet foreningsidrætten.

Happy: En skadesforebyggende indsats tilpasset de danske håndboldmiljøer

I tæt samarbejde med nøglepersoner som spillere, trænere, forældre, fysioterapeuter og kiropraktorer, samt organisationer som Dansk Håndboldforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Team Danmark, har vi undersøgt det danske håndboldmiljø, og sammen med dem udviklet et skadesforebyggende øvelsesprogram samt en plan for implementering af programmet, der er tilpasset dansk ungdomshåndbold med fokus på u13, u15 og u17 niveau.

Programmerne består af en håndboldspecifik opvarmning inden håndboldtræning samt 4 styrkeøvelser, der skal udføres efter træning, som alle deltagere i projektet får adgang til.

Happysports logo

Happysport

Happy står for Health and Performance Promotion in Youth Sport

Hovedformålet med Happy er at fremme håndbolddeltagelse, talentudvikling og fysisk aktivitet gennem livet ved at forebygge skader blandt ungdomsspillere 

Projektet kan følges på Twitter, Instagram og Facebook: @Happysport.dk / @Happysport_dk

Happy Håndbold

Foto: Jan Christensen

Evaluering af indsatsens brugbarhed og effekt på skader

For at evaluere øvelsesprogrammernes anvendelse i en dansk håndboldkontekst samt programmernes skadesforebyggende effekt i praksis, udføres et videnskabeligt studie, som en del af et ph.d.-projekt. I projektet vil vi både kvantitative og kvalitative metoder blive anvendt til at opnå en dybdegående forståelse af, hvordan programmet og implementeringsplanen fungerer i danske håndboldklubber. Resultaterne fra ph.d.-projektet skal bruges til at forbedre øvelsesprogrammerne og implementeringsplanen, inden indsatsen skal udbredes til resten af landets håndboldklubber via en national kampagne. Desuden vil erfaringer og resultater fra ph.d.-projektet sandsynligvis kunne overføres til andre idrætsgrene, der foregår under lignende forhold.